Meezingen in een koor? Het Russisch Kamerkoor zoekt koorzangers.

Nieuw project: Колокола / Kolokola – De klokken, van Rachmaninov: Voorjaar 2019 was het Russisch Kamerkoor in St. Petersburg om twee concerten te geven samen met het Petersburgse Kamerkoor Fortis. In 2020 viert het Russisch Kamerkoor haar 15-jarig jubileum en ter gelegenheid daarvan zal het Petersburgse koor juni 2020 naar Amsterdam komen om samen De klokken van Rachmaninov uit te voeren. In samenwerking met het orkest De Philharmonie. Van september tot december zullen onze repetities deels aan De klokken en deels aan het repertoire van het winterconcert besteed worden.

Wij zoeken in alle stemgroepen ervaren koorzangers.
Wil je ervaren hoe het is om deze muziek te zingen en heb je interesse om – al dan niet projectmatig – mee te doen? Ben je een ervaren (koor)zanger met een geoefende stem en kun je zelfstandig je partij studeren? Meld je via info@hetrussischkamerkoor.nl of 06-41 36 38 75 (Anna Azernikova, dirigent).

Nieuw project: