Toch de Moskou Cantate (Кантата «Москва»)

27 en 28 juni 2020 zouden wij samen met het Petersburgse koor Fortis en het orkest De Philharmonie de Moskou Cantate van P.I. Tsjaikovski uitvoeren. Dat mocht niet zo zijn maar met gepaste trots presenteren wij het geheel thuis opgenomen en gemonteerde deel 1 van deze cantate: 

Voor niets gaat de zon op. Deze week collecteert het Prins Bernard Cultuurfonds met 1182 organisatie in het hele land voor lokale cultuur en natuur. Het Russisch Kamerkoor collecteert mee. Wij zouden heel blij zijn met een eenmalige bijdrage hieraan. De opbrengst die jullie voor ons bij elkaar brengen mogen wij zelf houden. (meer informatie op de PBC site)

Wij zoeken ervaren koorzangers, in het bijzonder hoge sopranen, alten en tenoren. Heb je een geoefende stem en kun je zelfstandig je partij studeren? Meld je via info@hetrussischkamerkoor.nl of 06-41 36 38 75 (Anna Azernikova, dirigent).